НачалоГлоби

Глоби

Наказателно постановление № Дата на издаване Размер на глобата /лв./ Срок за погасяване на задължението Статус
НП-1 17.01.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-2 17.01.2011 г. 100,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-3 20.01.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-4 20.01.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-5 20.01.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-6 14.02.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Платено
НП-7 23.02.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-8 28.03.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-9 08.04.2011 г. 100,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-10 08.04.2011 г. 100,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-11 29.04.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-12 12.05.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Платено
НП-13 20.05.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-14 20.05.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Платено
НП-15 20.05.2011 г. 600,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-16 26.05.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-17 26.05.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-18 26.05.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Платено
НП-19 26.05.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Платено
НП-20 27.05.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-21 27.05.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-22 27.05.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-23 30.05.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-24 30.05.2011 г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-25 30.05.2011г. 50,00 7 дни от получаване на уведомление за доброволно изпълнение Неплатено
НП-26 24.06.2011г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-27 24.06.2011г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-28 20.08.2011г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-29 20.08.2011 . 100,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-30 29.08.2011г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Платено
НП-31 29.09.2011г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-32 29.09.2011г. 50,00 7 дни от получаване на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-33 29.09.2011г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-34 30.09.2011г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-35 30.09.2011г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-36 14.10.2011г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Платено
НП-37 03.11.2011г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-45 30.11.2010г. 50,00 22.12.2010 г. Неплатено
НП-46 13.12.2010г. 50,00 03.01.2011 г. Неплатено
НП-47 13.12.2010г. 50,00 03.01.2011 г. Неплатено
НП-38 03.11.2011 г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Платено
НП-39 05.12.2011г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-40 15.12.2011 г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-41 27.12.2011 г. 100,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-1 23.01.2012 г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-2 23.01.2012 г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Платено
НП-3 05.03.2012 г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-4 23.03.2012 г. 400,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-5 30.03.2012 г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-6 30.03.2012 г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-7 30.03.2012 г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-8 03.04.2012 г. 100,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-9 03.04.2012 г. 100,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-10 12.04.2012 г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено
НП-11 12.04.2012 г. 50,00 7 дни от получаването на уведомлението за доброволно изпълнение Неплатено