НачалоНай-често заявявани услуги и режими

Най-често заявявани услуги и режими

Наименование Вид Действия
Издаване на разрешение за преместване на растителност Лицензионен Режим Детайли Заяви
Издаване на удостоверение за раждане /дубликат/ Услуги за удостоверяване на факти с правно значение Детайли Заяви
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти /например за строеж на ограда/ Разрешителен Режим Детайли
Учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот без път Лицензионен Режим Детайли
Удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър Разрешителен Режим Детайли
Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга и издаване на удостоверения на водачите Лицензионен Режим Детайли
Заверка на регистър на настанени туристи и на реализираните от тях нощувки Разрешителен Режим Детайли
Категоризация на заведения за хранене и развлечение Лицензионен Режим Детайли
Допускане на изменение на одобрен инвестиционен проект Регистрационен Режим Детайли
Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони Регистрационен Режим Детайли
Повече услуги/режими